Iznajmljivanje dostavnog vozila

Cena iznajmljivanja vozila iznosi 1.000,00 dinara i podrazumeva:

  1. 2h trajanja najma vozila od vremena koje je naznačeno kao polazak 
  2. Pređenih najviše 75 km u okviru vremena trajanja najma vozila u odnosu na početno stanje u km
  3. Kasko osiguranje

 

U slučaju da dođe do prekoračenja vremena trajanja najma vozila, najmoprimac će biti dužan da plati dodatnu cenu u iznosu od 700,00 dinara po svakom započetom satu kašnjenja. 

U slučaju da dođe do prekoračenja dozvoljene kilometraže, najmoprimac će biti dužan da plati dodatnu cenu u iznosu od 140,00 dinara po svakom započetom prekoračenom kilometru. 

 

Iznajmljivanje dostavnog vozila je moguće iskoristiti samo za kupovine iznad 50.000 RSD.
Iznajmljeno vozilo može se koristiti isključivo za prevoz robe kupljene u našem prodajnom centru.
Vozilo se može iznajmiti samo za prevoz na području Republike Srbije.

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

 

Korisnik vozila mora čuvati Vozilo sa najvećom pažnjom, kao dobar vlasnik, i u svim okolnostima se mora pobrinuti da je zatvoreno i zaštićeno uređajima za zaštitu od krađe, kada je parkirano ili ostavljeno bez nadzora. 

Pri predaji vozila , korisnik se obavezuje da će pregledati vozilo i potpisati Zapisnik o predaji vozila u okviru Formulara za iznajmljivanje vozila.  Korisnik je dužan da obavesti najmodavca o svim kvarovima, greškama ili nedostacimadužan je da nadoknadipopravku u ugovornom servisunajmodavca, ukoliko je takav nedostatak nastao njegovom krivicom.

Korisnik je saglasan da je on jedina osoba koja će upravljati vozilom i dužan je da poseduje važeću i ispravnu vozačku dozvolu najmanje godinu dana i da ima navršenu 21 godinu života.

Korisnik je upoznat da je visina vozila 3,10 m,te se obavezujedaprimenineophodnu pažnju pri vožnji na saobraćajnicama i prolazima savisinskim graničenjima (tunel, podvožnjak, nadstrešnica i dr.)

Ako je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahteva popravljanje ili spasavanje, bez obzira na uzrok, korisnik mora zaustaviti vozilo bez odlaganja, odmah obavestiti najmodavca i policiju o nastalom slučaju (čak i u slučaju neznatne štete), zabeležiti imena očevidaca i učesnika, zatražiti policijski zapisnik o nastalom događaju, te obezbediti vozilo od propadanja i nastupanja još veće štete.

Korisnik će odmah u pisanom obliku obavestiti najmodavca o svim okolnostima nesreće te se obavezuje da pravovremeno, u potpunosti i istinito navede sve podatke.

U slučaju da korisnik prekrši saobraćajne propise, odnosno u slučaju nastanka bilo kakvihplaćanja, dažbina, putarina, kaznii novčanihkaznipovezanihsa upotrebom vozila, a koje budu upućene najmodavcu ili budu pale na teret najmodavca, a koje su nastale u periodu ili povodom perioda trajanja najma vozila, isključivo će biti odgovoran korisnik i biće dužan da ih nadoknadi bez odlaganja.