POLITIKA PRIVATNOSTI

Pravila sadržana u ovoj Politici privatnosti objašnjavaju kako Lesnina S d.o.o. Beograd obrađuje Vaše podatke o ličnosti. U njima navodimo podatake o ličnosti koje prikupljamo, kako i kada ih prikupljamo, u koju svrhu i po kom zakonskom osnovu, sa kime ih delimo i koliko dugo ih čuvamo. Takođe Vas informišemo o pravima koja Vam pripadaju kao licima čiji se podaci obrađuju.
Veoma je važno da se na vreme upoznate sa Politikom privatnosti kako biste razumeli ova važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

LESNINA S DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, ul. Partizanske avijacije br. 14, MB: 17517422, PIB: 103132663 (dalje: “Lesnina S” ili „Društvo“) ima ulogu rukovaoca podacima o ličnosti. To znači da Lesnina S određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Lesnina S ima Lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje možete kontaktirati na [email protected] ili upućivanjem dopisa na adresu Partizanske avijacije br. 14, Beograd.

(1) DEFINICIJE (2) NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA PRIVATNOSTI (3) NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA (4) SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV (5) KORISNICI PODATAKA (6) NAČIN ČUVANJA PODATAKA (7) ROK ČUVANJA PODATAKA (8) VAŠA PRAVA (9) IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 


1. DEFINICIJE

Kada kažemo “Kupac” ili “Vi”, mislimo na sva lica koja su zainteresovana za proizvode i usluge Lesnina S i koja su posetila naš prodajni centar ili web stranicu Lesnina S.
Kada kažemo “Korisnici Lesnina XXXL kartice” mislimo na Kupce koji su se učlanili u naš program lojalnosti i koji po tom osnovu ostvaruju pogodnosti, a kojima se izdaje Lesnina XXXL kartica.
Kada kažemo “Korisnik web stranice” mislimo na svako lice koje pristupi web stranici www.xxxlesnina.rs.
Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Lesnina S i koji su dostupni na web stranici www.xxxlesnina.rs i u prodajnom centru Lesnina S.
Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti, odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.
Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail [email protected].
Kada kažemo “Pravila upotrebe kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na web stranici www.xxxlesnina.rs koja čine sastavni deo Politike privatnosti, a koje smo, u cilju transparentnosti, posebno izdvojili.
Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.
Kada kažemo “Uslovi korišćenja Lesnina XXXL kartice” mislimo na posebne uslove koje Kupac prihvata u momentu učlanjenja u program lojalnosti, a u cilju dobijanja Lesnina XXXL kartice i ostvarivanja pogodnosti.


2. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na:

  • posetioce web stranice www.xxxlesnina.rs,
  • na Kupce,
  • na Korisnike Lesnina XXXL kartice,
  • na lica koja posete prodajne prostorije Lesnina S.

Lesnina S ne želi da prikuplja podatke o ličnosti lica koja imaju manje od 15 godina. Ukoliko imate manje od 15 godina, molimo Vas da ne delite svoje podatke o ličnosti. Ukoliko smatrate da je Lesnina S prikupila podatke o ličnosti koji se tiču lica mlađeg od 15 godina, molimo Vas da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Da bi lice postalo Korisnik Lesnina XXXL kartice, mora imati navršenih 18 godina.3. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od Društva, kada posetite web stranicu Društva, kada se registrujete za program lojalnosti i postajete Korisnik Lesnina XXXL kartice, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Pojedine podatke možemo prikupiti i putem bezbednosnih kamera, ukoliko posetite naš prodajni centar.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na zakonu.


4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

SVRHA PRIKUPLJANJA
PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
OSNOV
1. Obrada porudžbina i pružanje usluga
Kada kupovinu obavite u prodajnom centru Društva, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora ili za pravilno izvršenje dodatne usluge koju ste tražili. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za dostavu i montažu (kada je ugovorena ova usluga), za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.
Lično ime, adresu isporuke, broj telefona, preferencije u vezi sa isporukom (npr. doba dana u koje treba da se izvrši isporuka), i način plaćanja.
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.
2. Izdavanje Lesnina XXXL kartice
Za najvernije kupce Lesnina S je organizovala program lojalnosti, koji pruža niz različitih pogodnosti (bon dobrodošlice, rođendanski bon, godišnji bonus koji zavisi od potrošnje, posebne akcije i sl.). Prava i obaveze vezane za članstvo u klubu lojalnosti opisani su u Uslovima korišćenja Lesnina XXXL kartice. Da bi Lesnina S mogla da izdaje Lesnina XXXL kartice i da bi mogla da vodi evidenciju o korisnicima kartice, prilikom pristupa programu lojalnosti prikuplja Vaše podatke.
Podaci koji se prikupljaju su: pol, lično ime, datum rođenja, adresa, fiksni telefon, mobilni telefon i e-mail.
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko nam ne dostavite te podatke, nećemo moći da Vas identifikujemo, te nećemo moći da Vam izdamo Lesnina XXXL karticu na osnovu koje se ostvaruju pogodnosti.
3. Informisanje o pogodnostima programa lojalnosti Lesnina XXXL kartice
Prilikom pristupanja programu lojalnosti Lesnina XXXL kartice možete da odaberete opciju da Vam šaljemo obaveštenja putem e-maila, SMS-a, Vibera i na drugi način. Članove programa lojalnosti obaveštavamo o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i aktuelnim pogodnostima koje se vezuju za članstvo (dalje: obaveštenja o pogodnostima), ali isključivo uz Vašu saglasnost da želite da primate obaveštenja o pogodnostima.
Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom pristupanja programu lojalnosti.
Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili na pristupnici da ste saglasni da želite da Vas Lesnina S informiše o ponudi svojih proizvoda i usluga uz pogodnosti programa lojalnosti Lesnina XXXL kartice. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vam nećemo slati obaveštenja o pogodnostima, ali ćete kao Korisnik Lesnina XXXL kartice moći da ostvarujete pogodnosti. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.
4. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda
Prilikom pristupanja programu lojalnosti Lesnina XXXL kartice možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te da ste saglasni da se izrađuju i da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili, šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.
Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom pristupanja programu lojalnosti. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca ponašanja.
Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili na pristupnici da ste saglasni da želite da Lesnina S prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima i uslugama na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude, ali ćete kao Korisnik Lesnina XXXL kartice moći da ostvarujete pogodnosti. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.
5. Sprovođenje anketa za potrebe poslovanja Lesnina S i istraživanja o zadovoljstvu proizvodima i uslugama
Prilikom pristupanja programu lojalnosti Lesnina XXXL kartice možete da odaberete opciju da ste saglasni da Vas Lesnina S kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima i uslugama.
Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom pristupanja programu lojalnosti.
Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili na pristupnici da ste saglasni da želite da Vas Lesnina S kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima i uslugama. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vas nećemo kontaktirati za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima i uslugama, ali ćete kao Korisnik Lesnina XXXL kartice moći da ostvarujete pogodnosti. U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.
6. Služba za pomoć Kupcima
U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem mejla ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, uputstva za montažu i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.
Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa za slanje fakture, adresa za dostavu, broj telefona, adresa e-pošte, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.
Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.
7. Video nadzor i nadzor pristupa
Kontinuirano praćenje pristupnih tačaka prostorija Lesnina S pomoću video nadzora i nadzora pristupa (npr. deo prodajnih mesta na kasama, Odeljenje opreme za domaćinstvo, magacin, eksterni magacin, parking). Lesnina S,koristi video nadzor za potrebe bezbednosti, i radi otkrivanja i praćenja kriminala. Čuvamo informacije prikupljene putem video nadzora da bismo,pomogli državnim organima u,sprovođenju zakona. Ove informacije se čuvaju u bezbednom okruženju i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja. Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja Vaše privatnosti (npr. toaleti).,Takođe, ne koristimo zabeležene slike za bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize.
Podaci koji se prikupljaju su slike koje su zabeležene video nadzorom, dok ne postoji skupljanje audio podataka.
Radi ostvarivanja legitimnih interesa Lesnine S u cilju da osigura bezbednost zaposlenih i Kupaca, kao i da omogući bezbednost stvari u vlasništvu Kupca, zaposlenih i Društva od krađe ili oštećenja. Lesnina S je sprovela test pretežnijeg interesa i utvrdila da postoji legitimni interes Lesnine S koji ne ugrožava pravo na privatnost lica čiji se podaci prikupljaju na ovaj način, imajući u vidu da u prostorijama Lesnine S,svakodnevno postoji protok velikog broja ljudi i da ne postoji drugi jednako efikasan način obezbeđenja lica i stvari. Za više informacija o testu pretežnijeg interesa možete se obratiti našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti.
8. Newsletter
Podatke prikupljamo i ukoliko se na web stranici Lesnina S prijavite za naš Newsletter.
Podatak koji se prikuplja je e-mail.
Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.
9. Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja Lesnina XXXL kartice ili Politike privatnosti
Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja Lesnina XXXL kartice ili Politike privatnosti.
Podatak koji se koristi je e-mail.
U cilju ostvarenja legitimnog interesa Lesnine S, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su, izmene od uticaja na njih. Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a,obaveštenje o izmeni, ćete moći da vidite na web stranici Lesnina S.

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Pravilima upotrebe kolačića.


5. PRIMAOCI PODATAKA

Imajući u vidu da nam je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, nikada ne delimo Vaše podatke o ličnosti za svrhu koja nije opisana u Politici privatnosti.
U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, koje angažujemo radi obrade plaćanja, isporuke, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodajnom centru ili van njega.
Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti.
Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.
Osim toga, imajući u vidu da je Lesnina S trgovinski lanac koji posluje na globalnom nivou, sarađujemo sa drugim kompanijama u okviru naše grupe kompanija. To znači da Vaši podaci mogu biti izneti iz Srbije, kroz IT sisteme grupe. Sve članice grupe kompanija imaju sedište u okviru EU i obavezne su da poštuju Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije (GDPR). Prema tome, prilikom takvog transfera Vaši podaci uživaju, u najmanju ruku, jednak nivo zaštite kao u Republici Srbiji.


6. NAČIN ČUVANJA PODATAKA

Obezbeđujemo maksimalnu bezbednost Vaših podataka koji se obrađuju, prevashodno kada se podaci razmenjuju, otkrivaju i prenose. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti. Sproveli smo adekvatne i odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedimo nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku. Koristimo višestepeni pristup koji podrazumeva lozinke za korisnika, upravu, uređaj, sistem i nivoe mreže, u cilju obezbeđenja potpune i sveobuhvatne zaštite. Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti (i elektronski i fizički) je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Obezbeđenim zonama je dozvoljen pristup samo osoblju koje ima ovlašćenje za pristup podacima. Sve lične i poverljive informacije u štampanom obliku su pohranjene sigurno i bezbedno. Na kraju, naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.


7. ROK ČUVANJA PODATAKA

Prikupljene podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu koja je navedena u odeljku “Podaci koje prikupljamo, svrha i osnov”, osim ukoliko postoji zakonska obaveza da se određeni podaci čuvaju duže.
Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.
Podaci vezani za Korisnike Lesnina XXXL kartice čuvaju se do prestanka članstva u programu lojalnosti.
Podaci vezani za Korisnike Lesnina XXXL kartice koji su se saglasili sa informisanjem o pogodnostima programa lojalnosti Lesnina XXXL kartice i/ili sa praćenjem obrazaca ponašanja, izradom personalizovanih ponuda i slanjem personalizovanih ponuda i/ili sa kontaktiranjem radi sprovođenja anketa za potrebe poslovanja Lesnina S, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 8.7 Politike privatnosti.
Podaci koji se prikupljaju putem video nadzora u prodajnim centrima Lesnina S čuvaju se tri meseca.
Podaci koji se prikupljaju radi slanja Newslettera se čuvaju do momenta dok se ne odjavite sa liste za Newsletter. Odjava sa liste za Newsletter se može izvršiti uvek, u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter ili slanjem mejla na adresu [email protected] sa zahtevom za odjavu.
Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Lesnina S ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).


8. VAŠA PRAVA

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:
 

8.1. Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Društvu za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Lesnina S može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

8.2. Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Društva da izvrši ispravku Vaših podataka.

8.3. Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Društva brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

8.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

8.5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

8.6. Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Društva. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

8.7. Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na [email protected] ili upućivanjem dopisa na adresu Partizanske avijacije br. 14, Beograd, ili popunjavanjem formulara za povlačenje saglasnosti u prodajnom centru Lesnina S.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

8.8. Način ostvarivanja prava

Za ostvarivanje bilo kog od navedenih prava, molimo Vas da se obratite Društvu:

  • putem mejla na adresu [email protected]
  • slanjem dopisa na adresu Partizanske avijacije 14/6, 11077 Beograd

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše podatke o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.9. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.04.2019. godine.

Lesnina S redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na web stranici i istaknuta na javno dostupnim mestima u prodajnom centru Lesnine S. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na sajtu i direktno Vas informisati.