Uslovi korišćenja Lesnina XXXL kartice

1. Lesnina XXXL karticu izdaje LESNINA S DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, ul. Partizanske avijacije br. 14, MB: 17517422, PIB: 103132663 (dalje: Lesnina S) i ona je vlasništvo društva.
2. Korisnik može otkazati korišćenje kartice pisanim putem na e-mail: [email protected] ili upućivanjem dopisa na adresu Partizanske avijacije 14/6 u bilo kom trenutku. Istekom roka od 40 dana ili ispunjavanjem obrasca za storno kartice u prodajnom centru, prestaju sve pogodnosti za korisnika kartice.
3. Lesnina XXXL kartica ne obavezuje korisnika na kupovinu.
4. Korisnik može postati isključivo punoletno fizičko lice.
5. Karticu je potrebno dati na uvid pre plaćanja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca, kako bi se mogle ostvariti pogodnosti.
6. Lesnina XXXL kartica nije prenosiva na treće osobe i nije sredstvo plaćanja.
7. Na sve što nije regulisano Uslovima korišćenja Lesnina XXXL kartice primenjuju se Opšti uslovi poslovanja Lesnina. Opšti uslovi poslovanja Lesnina S se mogu pročitati na www.xxxlesnina.rs.
8. Lesnina S zadržava pravo na ukidanje programa, odbijanje izdavanja Lesnina XXXL kartice, menjanje ili dopunjavanje Uslova korišćenja Lesnina XXXL kartice i Opštih uslova poslovanja.
9. Uslovi korišćenja Lesnina XXXL kartice i Opšti uslovi poslovanja Lesnina S uključuju Politiku privatnosti koja se može pročitati na www.xxxlesnina.rs, kao i u našim prodajnim centrima.
10. Potpis na pristupnici i/ili online pristup Lesnina XXXL kartici i/ili korišćenje Lesnina XXXL kartice smatraju se korisnikovim pristankom na Uslove korišćenja Lesnina XXXL kartice, na Opšte uslove poslovanja i Politiku Privatnosti.

Pogodnosti Lesnina XXXL kartice

1. Korisnik Lesnina XXXL kartice ostvaruje pravo na posebno označene cene proizvoda i usluga, koje su niže od redovnih, a koje važe isključivo za korisnike Lesnina XXXL kartice.
2. Korisnik Lesnina XXXL kartice ostvaruje pravo na dodatne akcijske i promotivne aktivnosti, a naročito: bon dobrodošlice, rođendanski bon, godišnji bonus i mesečnu ponudu.
3. Korisnik Lesnina XXXL kartice, osim ovde navedenih pogodnosti, ostvaruje pravo i na druge aktuelne pogodnosti.
4. Korisnik Lesnina XXXL kartice biće obavešten o gore navedenim pogodnostima putem e-maila i/ili newslettera i/ili sms poruka i/ili aplikacije Viber i/ili pošte.
5. Pogodnosti Lesnina XXXL kartice su bonusi, kao i pogodnosti navedene na pristupnici za Lesnina XXXL karticu. Sve kupovine u okviru kalendarske godine sabiraju se prilikom obračuna bonusa. Bonusi se obračunavaju prema sledećoj tablici:
• za kupovine od 15.000,00 RSD do 79.999,00 RSD bonus je 0,5% od potrošenog iznosa;
• za kupovine od 80.000,00 RSD do 159.999,00 RSD bonus je 1% od potrošenog iznosa,
• za kupovine od 160.000,00 RSD do 299.999,00 RSD bonus je 1,25% od potrošenog iznosa,
• za kupovine od 300.000,00 RSD do 799.999,00 RSD bonus je 1,5% od potrošenog iznosa,
• za kupovine od 800.000,00 RSD do 1.499.999,00 RSD bonus je 1,75% od potrošenog iznosa.
• za kupovine iznad 1.500.000,00 RSD bonus je 2% od potrošenog iznosa.Godišnji bonus manji od 200 RSD se ne isplaćuje.
Bonus se prikuplja u toku kalendarske godine zaključno sa 31.12. Obračun bonusa vrši se početkom sledeće kalendarske godine i šalje na Vašu adresu najkasnije do kraja februara. Kupovni bon je moguće iskoristiti tokom cele godine u Lesnina XXXL prodajnom centru. Kupovni bon nije moguće unovčiti.

Prikupljanje podataka o ličnosti korisnika Lesnina XXXL kartice

Prilikom pristupanja programu lojalnosti, kupci su dužni da Lesnini S dostave neke od svojih podataka o ličnosti. Lesnina S daje detaljne informacije kako se obrađuju ovi i drugi podaci o ličnosti, odnosno koji podaci se prikupljaju, kako i kada se prikupljaju, u koju svrhu i po kom zakonskom osnovu, sa kime se dele, koliko dugo se čuvaju, kao i koja prava imaju lica čiji se podaci obrađuju u Politici privatnosti. Politika privatnosti je dostupna na www.xxxlesnina.rs.